Cây dạ lý hương thơm ngát vào buổi đêm về

Cây dạ lý hương thơm ngát vào buổi đêm về

Cây dạ lý hương thơm ngát vào buổi đêm về