Giống sứ nhiều cành mọc tua tủa – Vũ Tiến Anh

Giống sứ nhiều cành mọc tua tủa - Vũ Tiến Anh

Giống sứ nhiều cành mọc tua tủa – Vũ Tiến Anh