Giống bưởi bình định trồng ở đất gia xuyên hải dương – Tăng Tiến

Giống bưởi bình định trồng ở đất gia xuyên hải dương - Tăng Tiến

Giống bưởi bình định trồng ở đất gia xuyên hải dương – Tăng Tiến